1) Taraflar
İşbu üyelik sözleşmesi, Hoşnudiye Mh. 767. Sk. No: 2/1 Kaya Prestij Plaza A Blok Tepebaşı / Eskişehir adresinde bulunan YEMKAP Yemek Elektronik Bilişim Teknolojileri Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (“CITYNOMI”) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin Citynomi.com Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Siteye eriştiğinizde veya siteyi kullandığınızda, her durumda bu Şartlar ve Koşullara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Citynomi.com ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2) Tanımlar
Gizlilik Politikası: Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Citynomi.com tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Citynomi.com’un “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve İletişim İzni” politikasını düzenleyen metni ifade eder.

Satıcı: Citynomi.com web sitesi üzerinden sözleşme ve kurallar dahilinde çeşitli fırsat, ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişileri ifade eder, aynı zamanda İş Ortağı olarak da anılmaktadır.

Fırsat: Satıcıların Üyelere indirimli olarak sundukları ürün ve/veya hizmetleri ifade etmektedir.

Kupon: Fırsat, ürün ve/veya hizmetlerin üyeler tarafından satın alınması sonucunda, üyelere/müşterilere e-mail ve/veya sms olarak gönderilen sayı/harflerden oluşan kodları ve iş ortağı tarafından verilecek olan fırsat, ürün ve/veya hizmetin içeriğini ifade etmektedir.

Üye: Citynomi.com ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen fırsat, ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi: Mülkiyeti Citynomi.com’a ait olan ve Citynomi.com’un işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.Citynomi.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını ifade eder.

3) Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
3.a) CITYNOMI, www.citynomi.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. CITYNOMI, Websitesi’nde yer alan fırsat, ürün veya hizmetler iş ortakları tarafından sunulmaktadır, CITYNOMI 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.b) İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, CITYNOMI tarafından yönetilmekte olan www.citynomi.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda Satıcılar tarafından satılan fırsat, ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.c) İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde CITYNOMI ya da CITYNOMI’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler’in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan CITYNOMI tarafından sunulan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler’e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.d) İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, CITYNOMI tarafından Üye’ye sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir ve CITYNOMI, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Citynomi.com üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.a) Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü info@Citynomi.com adresine Üyelik İptal Talep maili atarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.b) Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ‘den talepte bulunması halinde CITYNOMI, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için CITYNOMI’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda CITYNOMI’nin Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.c) Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak CITYNOMI’nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.d) CITYNOMI’nin Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle, CITYNOMI, Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. CITYNOMI, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle CITYNOMI’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, CITYNOMI’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.e) Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; CITYNOMI’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Citynomi.com’ da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.f) Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Websitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.g) CITYNOMI, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.h) Üye’nin Profil Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.ı) Üye, Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

i. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
ii. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
iii. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
iv. Yorum ve değerlendirme sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
v. Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
vi. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
vii. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, CITYNOMI’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.i) Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.j) Websitesi’nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; CITYNOMI’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.k) Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Citynomi.com sorumlu tutulamaz.

4.l) Citynomi.com, Üyeler’in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Citynomi.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamaların güncel haline “kullanım şartları” sayfasından ulaşılabilir.

5) Gizlilik Politikası
5.a) CITYNOMI, Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. CITYNOMI, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve İletişim İzni”, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve İletişim İzni” sözleşmesini inceleyebilirsiniz.

5.b) Üye tarafından Websitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla CITYNOMI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin CITYNOMI tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. CITYNOMI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6) Diğer Hükümler

6.1.a) Fikri Mülkiyet Hakları Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Citynomi.com’un telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Citynomi.com’a ait ve/veya Citynomi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Citynomi.com bilgilerini ve Citynomi.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Citynomi.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Citynomi.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.1.b) Citynomi.com’un, Citynomi.com Hizmetleri, Citynomi.com bilgileri, Citynomi.com telif haklarına tabi çalışmaları, Citynomi.com ticari markaları, Citynomi.com ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2) Sözleşme Değişiklikleri
Citynomi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3) Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Citynomi.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Citynomi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Citynomi.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Citynomi.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4) Uygulanacak Hukuk ve Yetki
a) Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda CITYNOMI’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile CITYNOMI’nin veri tabanında, sunucularında tutulan kayıtların, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

b) Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Eskişehir Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.5) Sözleşmeden Cayma Hakkının Kullanılması
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, kuponu teslim aldığınız veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde herhangi bir neden ileri sürmeksizin, bir metin şeklinde (örn. mektup ya da e-mail) ya da kuponu geri göndererek ya da kuponu reddederek sözleşmeden cayma hakkınız var olup, cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren 14 iş günü içinde almış olduğumuz bedeli iade etmeyi ve yirmi gün içerisinde de kuponu geri almayı taahhüt ederiz. Kuponun ortakta mala ya da hizmete dönüştürülmesinden sonra sözleşmeden caymak mümkün olmayacaktır.

6.6) Sözleşmeden Caymanın Sonuçları
Geçerli bir sözleşmeden cayma durumunda her iki taraf tarafından alınan hizmetlerin iade edilmesi ve gerekirse tanınan yararlanma haklarının (örn. kullanım avantajları) geri verilmesi gerekmektedir. Citynomi.com hiçbir şekilde hizmet ve/veya ürünün sağlayıcısı olmadığını aksine sadece hizmet ve/veya ürün sağlayıcısıyla sizin aranızda aracı olduğunu da kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

6.7) Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Citynomi.com, Üyeler’in işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Citynomi.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.8) Yürürlülük
6 (altı) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.